ورود

مترو‌خط M4

خط M4

خط صورتی M4 در سمت آسیایی قرار دارد. از اسکله کادیکوی در جنوب غربی این منطقه شروع شده و تا تاوشان تپه در جنوب قسمت آسیایی ادامه دارد.

تعداد ایستگاه: 16

راهنمای علایم

kadIkoy-Kartal
مترو خط 4
تغییر خط و مسیر
مترو
Otogar
ایستگاه اتوبوس
Havalimanl
فرودگاه

راهنمای علایم

kadIkoy-Kartal
مترو خط 4
تغییر خط و مسیر
مترو
نام ایستگاه
O کادیکوی
(Kadıkoy)
O آیریلیک چشمهسی
(Ayrilik Cesmesi)
O آجی بادم
(Acibadem)
O اونالان
(Unalan)
O گوزتپه
(Goztepe)
O ینی صحرا
(Yenisahra)
O کوزیاتگی
(Kozyatagi)
O بوستانجی
(Bostanci)
O کوچوک یالی
(Kucukyali)
O مالتپه
(Maltepe)
O حضوروی
(Huzurevi)
O گول سویو
(Gulsuyu)
O اسکنت
(Yakacık)
O هاستانه/عدلیه
(Hastane – Adliye)
O سوگانلیک
(Soganlık)
O کارتال
(Kartal)
O یاکاجیک
(Yakacık)
O پندیک
(Pendik)
O تاوشان‌تپه
(Tavsantepe)
نام ایستگاه
O کادیکوی
(Kadikoy)
O آیریلیک چشمهسی
(Ayrilik Cesmesi)
O آجی بادم
(Acibadem)
O اونالان
(Unalan)
O گوزتپه
(Goztepe)
O ینی صحرا
(Yenisahra)
O کوزیاتگی
(Kozyatagi)
O بوستانجی
(Bostanci)
O کوچوک یالی
(Kucukyali)
O مالتپه
(Maltepe)
O حضوروی
(Huzurevi)
O گول سویو
(Gulsuyu)
O اسکنت
(Yakacik)
O هاستانه/عدلیه
(Hastane – Adliye)
O سوگانلیک
(Soganlik)
O کارتال
(Kartal)
O یاکاجیک
(Yakacik)
O پندیک
(Pendik)
O تاوشان‌تپه
(Tavsantepe)