ورود

دسته: آموزش ترکی

آموزش اصطلاحات سوپرمارکتی در ترکی استانبولی

می توانید از این اصطلاحات در خرید از سوپرمارکت استفاده کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات تحصیلی و دانشگاهی در ترکی استانبولی

با این اصطلاحات تحصیلی دیگه مشکلی نخواهید داشت

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات هتل و اقامتی در ترکی استانبولی

با این اصطلاحات دیگه مشکلی نخواهید داشت.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات فرودگاهی در ترکی استانبولی

با این اصطلاحات پرکاربرد فرودگاهی آشنا شوید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات ملکی در ترکی استانبولی

معمولابا این اصطلاحات پرکاربرد ملکی سر و کار دارید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات روزانه در ترکیه

با این اصطلاحات در روز سر و کار دارید

بیشتر بخوانید

اصطلاحات تاکسی ترکی استانبولی

با این اصطلاحات با خیال راحت تاکسی سوار شید

بیشتر بخوانید

آموزش ترکی، آموزش اصطلاحات ترکی مربوط به فروشگاه

اصطلاحات پر کاربرد فروشگاه ترکیه را یاد بگیرید.

بیشتر بخوانید

آموزش ترکی، اصطلاحات مربوط به میوه فروشی

اصطلاحات پر کاربرد میوه فروشی ترکیه را به خاطر بسپارید.

بیشتر بخوانید

آموزش ترکی، اصطلاحات پزشکی و بیمارستان

اصطلاحات پر کاربرد پزشکی ترکی را یاد بگیرید.

بیشتر بخوانید