ورود

تله‌کابین خط TF2

استانبول در حال حاضر دو خط تله کابین دارد که جزیی از وسایل حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند.

این خط‌ها در نقشه حمل و نقل عمومی استانبول با TF مشخص شده‌اند: TF1 و  TF2

خط TF2

از خط قبلی مشهورتر است. آن هم به دلیل قرار گرفتن یک سر آن در بالای تپه عشاق.

مشخصات تله‌کابین خط TF2

این خط هم دارای 4 کابین است که هر کدام ظرفیت حمل 8 نفر را دارند و مسیر 420 متری از ایستگاه ابتدایی تا انتهایی را در مدت زمان 3 دقیقه طی می‌کند.
خط TF2 بین دو ایستگاه ایوب و پیرلوتی در حال فعالیت می‌باشد که با انجام 200 سفر روزانه، 4000 نفر را به طور تقریبی جا به جا می‌کنند.

ساعت کار تله‌کابین خط TF2

از 8 صبح تا 7 بعدازظهر است.

Oپیر لوتی
(Pier Loti)

Oایوپ
(Eyoup)

راهنمای علایم

تلکابین استانبول
خط TF2

راهنمای علایم

تلکابین استانبول
خط TF2
Oپیر لوتی
(Pier Loti)

Oایوپ
(Eyoup)