ورود

خط M4

خط صورتی M4 در سمت آسیایی قرار دارد. از اسکله کادیکوی در جنوب غربی این منطقه شروع شده و تا تاوشان تپه در جنوب قسمت آسیایی ادامه دارد.

تعداد ایستگاه: 16

راهنمای علایم

kadIkoy-Kartal
مترو خط 4
تغییر خط و مسیر
مترو
Otogar
ایستگاه اتوبوس
Havalimanl
فرودگاه

راهنمای علایم

kadIkoy-Kartal
مترو خط 4
تغییر خط و مسیر
مترو
نام ایستگاه
Oکادیکوی
(Kadıkoy)
Oآیریلیک چشمهسی
(Ayrilik Cesmesi)
Oآجی بادم
(Acibadem)
Oاونالان
(Unalan)
Oگوزتپه
(Goztepe)
Oینی صحرا
(Yenisahra)
Oکوزیاتگی
(Kozyatagi)
Oبوستانجی
(Bostanci)
Oکوچوک یالی
(Kucukyali)
Oمالتپه
(Maltepe)
Oحضوروی
(Huzurevi)
Oگول سویو
(Gulsuyu)
Oاسکنت
(Yakacık)
Oهاستانه/عدلیه
(Hastane – Adliye)
Oسوگانلیک
(Soganlık)
Oکارتال
(Kartal)
Oیاکاجیک
(Yakacık)
Oپندیک
(Pendik)
Oتاوشان‌تپه
(Tavsantepe)
نام ایستگاه
Oکادیکوی
(Kadikoy)
Oآیریلیک چشمهسی
(Ayrilik Cesmesi)
Oآجی بادم
(Acibadem)
Oاونالان
(Unalan)
Oگوزتپه
(Goztepe)
Oینی صحرا
(Yenisahra)
Oکوزیاتگی
(Kozyatagi)
Oبوستانجی
(Bostanci)
Oکوچوک یالی
(Kucukyali)
Oمالتپه
(Maltepe)
Oحضوروی
(Huzurevi)
Oگول سویو
(Gulsuyu)
Oاسکنت
(Yakacik)
Oهاستانه/عدلیه
(Hastane – Adliye)
Oسوگانلیک
(Soganlik)
Oکارتال
(Kartal)
Oیاکاجیک
(Yakacik)
Oپندیک
(Pendik)
Oتاوشان‌تپه
(Tavsantepe)