ورود

مسیر اتوبوس خط H-8

خط H-8 در شمال قسمت اروپایی استانبول قرار دارد و که اتوبوس‌های آن از ایستگاه حاجی عثمان به سمت فرودگاه جدید استانبول و برعکس حرکت می‌کنند.