ورود

مسیر اتوبوس خط IST-7

کادیکوی، یکی از محله‌های معروف آسیای استانبول است و اگر هتل شما در این محله قرار دارد، در فرودگاه سوار اتوبوس‌های این خط شوید تا بعد از 4 ایستگاه، به ایستگاه کادیکوی برسید.