ورود

خط M3

ایستگاه کیرازلی از طریق خط سوم که به رنگ آبی کم رنگ مشخص می‌شود، به ایستگاه المپیات و متروکنت متصل می‌شود.

تعداد ایستگاه‌ها: 11

راهنمای علایم

kirazli-Olimpiyat-Basaksehir
مترو خط ۳
ایستاگاه مناسب
برای معلولین
تغییر خط و مسیر
مترو
Aksaray-kirazli
مترو خط M1B

راهنمای علایم

kirazli-Olimpiyat-Basaksehir
مترو خط ۳
Aksaray-kirazli
مترو خط M1B
ایستاگاه مناسب
برای معلولین
تغییر خط و مسیر
مترو
نام ایستگاه
Oمترو کنت
(MetroKent)
Oباشک کونپتلری
(Basak Konutlari)
Oسیته‌لر
(Siteler)
Oتورگوت اوزل
(Turgut Ozal)

تغییر مسیر در خود خط M3
به سمت ایستگاه زیا گوکالپ محله
(Sisli—Mecidiyekoy)
ایکتلی صنایی
(Ikitelli Sanay)

تغییر مسیر در خود خط M3
به سمت ایستگاه اولیمپیات
(Olimpyat)
Oایستوچ
(ISTOC)
محموت بی
(Mahmutbey)
ینی محله
(Yenimahalle)
کرازلی
(Kirazli)

تغییر خط
نام ایستگاه
Oمترو کنت
(MetroKent)
Oباشک کونپتلری
(Basak Konutlari)
Oسیته‌لر
(Siteler)
Oتورگوت اوزل
(Turgut Ozal)

تغییر مسیر در خود خط M3
به سمت ایستگاه زیا گوکالپ محله
(Sisli—Mecidiyekoy)
ایکتلی صنایی
(Ikitelli Sanay)

تغییر مسیر در خود خط M3
به سمت ایستگاه اولیمپیات
(Olimpyat)
Oایستوچ
(ISTOC)
محموت بی
(Mahmutbey)
ینی محله
(Yenimahalle)
کرازلی
(Kirazli)

تغییر خط