ورود

مسیر اتوبوس خط IST-15

این خط در قسمت آسیایی استانبول قرار دارد و جنوبش را به شمال آن وصل می‌کند.