Sign In

اتوبوس فرودگاه استانبول به تکسیم یا همان خط IST-19 را سوارشوید. با پین تاتی همراه شوید!

اتوبوس فرودگاه استانبول به تکسیم

مسیر اتوبوس خط IST-19

این خط را به خاطر بسپارید‌ و به دوستانتان هم معرفی کنید. میدان تکسیم قطعا اولین انتخاب ایرانیان برای رزرو هتل است. این منطقه هم به محل‌های دیدنی نزدیک است و هم به مراکز خرید و خیابان استقلال. برای رسیدن به این میدان، در فرودگاه کافی است سوار اتوبوس‌های این خط شوید؛ این خط غیر از ایستگاه‌های خیابان عبدالحق حمیت در میدان تکسیم و فرودگاه جدید استانبول، فقط در یک ایستگاه دیگر به نام نورتپه توقف دارد. این یعنی اتوبوس دربست در اختیار شماست.

اتوبوس فرودگاه ۱۹-۱