ورود

مسیر اتوبوس خط H-3

طولانی‌ترین و پرایستگاه‌ترین خط اتوبوس استانبول، این خط است. مسیر رفت آن از هالکالی به سمت فرودگاه 23 ایستگاه دارد و اتوبوس‌ها در مسیر برگشت، در 25 ایستگاه توقف می‌کنند.

خط رفت اتوبوس

از هالکالی به فرودگاه جدید استانبول
From HALKALI to ISTANBUL NEW AIRPORT
Oهالکالی گمرک
Halkali Gumruk-Istanbul Airport Bus
Oهالکالی ایستانسیون
Halkali Istasyon-Istanbul Airport Bus
Oگول تپه محله‌سی
Halkali Istasyon-Istanbul Airport Bus
Oگول کونوتلاری
Gol Konutlari-Istanbul Airport Bus
Oبزیرگان باهچه توکی
Bezirganbahce Toki-Istanbul Airport Bus
Oتوکی کونتلاری
Toki Konutlari-Istanbul Airport Bus
Oایستانسیون محله
Istasyon Mh. Muhtarligi-Istanbul Airport Bus
Oساکاریا سوکاک
Sakarya Sokak-Istanbul Airport Bus
Oام. آکیف ارسوی هاستانه‌سی
M.Akif Ersoy Hastanesi-Istanbul Airport Bus
Oآوروپا کونتولاری۳
Avrupa Konutlari-3-Istanbul Airport Bus
Oهالکالی پولیس مرکز
Halkali Polis Merkez-Istanbul Airport Bus
Oهالکالی پارک
Halkali Park-Istanbul Airport Bus
Oکوجا علی سوکاک
Koca Ali Sokak-Istanbul Airport Bus
Oگونس پارک اولری
Gunespark Evleri-Istanbul Airport Bus
Oهالکالی یولو
Halkali Yolu-Istanbul Airport Bus
Oایکی تلی جاده‌سی
Ikitelli Caddesi-Istanbul Airport Bus
Oآتاتورک محله‌سی
Ataturk Mahallesi-Istanbul Airport Bus
Oایکی تلی گاراجی
Ikitelli Garaji-Istanbul Airport Bus
Oایمسان
Imsan-Istanbul Airport Bus
Oمسکو۲
Masko 2-Istanbul Airport Bus
Oمسکو۱
Masko 1-Istanbul Airport Bus
Oدمیرجیلر سیته‌سی
Demirciler Sitesi-Istanbul Airport Bus
Oفرودگاه جدید استانبول
Istanbul New Airport

خط برگشت اتوبوس

از فرودگاه جدید استانبول تا هالکالی
From ISTANBUL NEW AIRPORT to HALKALI
Oفرودگاه جدید
Istanbul New Airport
Oدمیرجیلر سیته‌سی
Istanbul Airport-Demirciler Sitesi Bus
Oمسکو ۱
Istanbul Airport-Masko 1 Bus
Oمسکو ۲
Istanbul Airport-Masko 2 Bus
Oمسکو ۳
Istanbul Airport-Masko 3 Bus
Oتم یولو
Istanbul Airport-Tem Yolu Bus
Oایمسان
Istanbul Airport-Imsan Bus

Oایکی تلی گاراجی
Istanbul Airport-Ikitelli Garaji Bus
Oآتاتورک محله‌سی
Istanbul Airport-Ataturk Mahallesi Bus
Oایکی تلی جاده‌سی
Istanbul Airport-Ikitelli Caddesi-3 Bus
Oهالکالی یولو
Istanbul Airport-Halkali Yolu Bus
Oگونس پارک اولری
Istanbul Airport-Gunespark Evleri Bus
Oکوجا علی سوکاک
Istanbul Airport-Koca Ali Sokak Bus
Oهالکالی پولیس مرکز
Istanbul Airport-Halkali Polis Merkez Bus
Oآوروپا کونتولاری۳
Istanbul Airport-Avrupa Konutlari-3 Bus
Oام. آکیف ارسوی هاستانه‌سی
Istanbul Airport-M.Akif Ersoy Hastanesi Bus
Oشهیت مانیر آلکان
Istanbul Airport-Sehit Munir Alkan Bus
Oینیدوگان
Istanbul Airport-Yenidogan Bus
Oام اچ مهترلیجی
Istanbul Airport-Istasyon Mh. Muhtarligi Bus
Oتوکی کونتلاری
Istanbul Airport-Toki Konutlari Bus
Oبزیرگان باهچه توکی
Istanbul Airport-Bezirganbahce Toki Bus
Oگول کونوتلاری
Istanbul Airport-Gol Konutlari Bus
Oگول تپه محله‌سی
Istanbul Airport-Gultepe Mahallesi Bus
Oهالکالی گمرک
Istanbul Airport-Halkali Gumruk Bus
Oهالکالی ایستانسیون
Istanbul Airport-Halkali Istasyon Bus