ورود

مسیر اتوبوس خط IST-20

یکی از خط‌های محبوب مسافران استانبول، این خط است که از فرودگاه تا محله سلطان احمد کشیده شده است. این خط فقط 5 ایستگاه دارد و انتخاب مناسبی برای آن‌هایی است که هتلشان در منطقه سلطان احمد است.