Sign In

مینی بوس فرودگاه استانبول به محمود بی یا همان خط H-1 را سوار شوید. با پین تاتی همراه شوید!

مینی بوس فرودگاه استانبول به محمود بی

مسیر اتوبوس خط H-1

این خط منطقه محمودبی در غرب بخش اروپایی استانبول را به فرودگاه استانبول وصل می‌کند. مسیر رفت و برگشت اتوبوس‌های این خط تقریبا شبیه هم است. تنها تفاوت آن ایستگاه هالکالی جاده‌سی است که در مسیر محمودبی به سمت فرودگاه قرار دارد.