ورود

خط تراموای T4

خط T4

خط نارنجی تراموای استانبول از توپکاپی راه می‌افتد و شروع شده و بعد از ۲۲ ایستگاه، به ایستگاه مسجد سلام می‌رسد. این خط بهترین راه برای رسیدن به اوت لت ونیزیا است.

راهنمای علایم

Aksaray-Ataturk
مترو
Aksaray-kirazli
مترو
Bagcilar-Kabatas
تراموا
(Metrobus (iETT
ایستگاه اتوبوس
تغییر خط و یا مسیر
مترو

راهنمای علایم

Aksaray-Ataturk
مترو
Aksaray-kirazli
مترو
Bagcilar-Kabatas
تراموا
(Metrobus (iETT
ایستگاه اتوبوس
تغییر خط و یا مسیر
مترو
نام ایستگاه
Oمسجد ای سلام
(Mescid-i selam)
Oجبجی
(Cebci)
Oسلطان جیفلیگی
(Sultancifligi)
Oینی محله
(Yeni mahalle)
Oحاجی شوکرو
(Haci sukru)
O۵۰.ییل/باشتابیا
(50.Yil/Bastabaya)
Oجمهوریت محله
(Cumhuriyet mahallesi)
Oکیپتاش ونیزیا
(Kiptas venezia)
Oکارادنیز
(karadeniz)
Oتاشکوپرو
(Taskopru)
Oعلی فواتباشگیل
(Ali Fuat Bastabya)
Oبوسنا/چوکورچشمه
(Bosna/cukrcesme)
Oساگمالجیلار
(Sagmalcılar)
Oاولویول/برج
(Uluyol/Berec)
Oرامی
(Rami)
توپچولار
(Topcular)
Oدمیرکاپی
(Demirkapi)
شهیدلیک
(Sehitlik)

استفاهده از متروبوس
Oادیرنه کاپی
(Edirne kapi)
وطن
(Vatan)

تغییر مسیر
Oفتیح کاپی
(Fetihkapi)
توپکاپی
(Topkapi)

تغییر مسیر و استفاده از تراموا خط ۱
نام ایستگاه
Oمسجد ای سلام
(Mescid-i selam)
Oجبجی
(Cebci)
Oسلطان جیفلیگی
(Sultancifligi)
Oینی محله
(Yeni mahalle)
Oحاجی شوکرو
(Haci sukru)
O۵۰.ییل/باشتابیا
(50.Yil/Bastabaya)
Oجمهوریت محله
(Cumhuriyet mahallesi)
Oکیپتاش ونیزیا
(Kiptas venezia)
Oکارادنیز
(karadeniz)
Oتاشکوپرو
(Taskopru)
Oعلی فواتباشگیل
(Ali Fuat Bastabya)
Oبوسنا/چوکورچشمه
(Bosna/cukrcesme)
Oساگمالجیلار
(Sagmalcılar)
Oاولویول/برج
(Uluyol/Berec)
Oرامی
(Rami)
توپچولار
(Topcular)
Oدمیرکاپی
(Demirkapi)
شهیدلیک
(Sehitlik)

استفاده از متروبوس
Oادیرنه کاپی
(Edirne kapi)
وطن
(Vatan)

تغییر مسیر
Oفتیح کاپی
(Fetihkapi)
توپکاپی
(Topkapi)

تغییر مسیر به تراموا خط ۱