Sign In

اتوبوس فرودگاه به بیلیک دوزو یک راه آسان و کم هزینه برای رسیدن به مقصد شماست. با پین تاتی همراه شوید!

اتوبوس فرودگاه به بیلیک دوزو

مسیر اتوبوس خط IST-2

این خط از منطقه بیلیک دوزو، وسط بویوک چکمجه و کوچوک چکمجه شروع می‌شود و بعد از ۶ ایستگاه، به فرودگاه جدید استانبول می‌رسد.

اتوبوس فرودگاه بیلیک دوزو