ورود

مسیر اتوبوس خط IST-2

این خط از منطقه بیلیک دوزو، وسط بویوک چکمجه و کوچوک چکمجه شروع می‌شود و بعد از 4 ایستگاه، به فرودگاه جدید استانبول می‌رسد.